JavaScript is off. Please enable to view full site.

Zuckerberg Identity

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Thể loại: The social network đồng nhân/
Cp: Mark x Eduardo

Một câu chuyện đan xen giữa hiện tại cùng quá khứ khi mà trong một lần đi chơi lỡ bị  đi chơi rớt xuống biển, khiến cho não bộ hoạt động quay ngược thời gian trở về quá khứ,  lần nữa tìm lại tình yêu xưa. (chém)
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 13
    Tháng 160
    loading