JavaScript is off. Please enable to view full site.

Yêu Nữ Này Có Chút Hung

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Phong phát hiện chính mình nhiều một cái mỹ nữ lão bà, lại hung ác lại manh.

Mấu chốt là hắn phát hiện bà lão này là cái yêu nữ.

Vẫn là cái xuyên qua tại vô hạn thế giới yêu nữ.

"Bái bai, lão công, hôm nay muốn đi One-Punch Man phó bản, có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về!"

Ngay sau đó hắn sinh hoạt hàng ngày nhiều một hạng nhiệm vụ —— bảo hộ lão bà tại vô hạn thế giới an toàn.
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 11
    Tháng 11
    loading