JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xuyên Việt Từ Nuôi Rồng Bắt Đầu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Thức tỉnh võ hồn trước đó, Long Hạo đạt được không gian thần bí, có thể ở bên trong nuôi Long tộc, mà lại nuôi Long tộc, còn có thể cường hóa hắn võ hồn, từ đây, Hỏa Long, ba đầu Lôi Long, Băng Sương Chi Long... Thậm chí là Ngũ Trảo Kim Long, đều từ trên tay của hắn trứng nở đi ra.

Bằng vào Ngự Long Không Gian, Long Hạo giẫm khắp thiên hạ yêu nghiệt, võ tuyệt thương khung, rất nhiều năm sau, mảnh này võ hồn đại lục ở bên trên lưu truyền từng cái liên quan tới hắn truyền thuyết, mà phiến đại lục này người đều đối với hắn cực kỳ tôn sùng, thế là hắn bị quan bên trên rất nhiều xưng hào, võ đế, Ngự Long Sứ, siêu việt Long Thần nam nhân...

✯✯✯ Lịch Ra Chương ✯✯✯
Bên trung ra được 430 chương. Mỗi ngày mình đăng 20 chương
_1 Kim Sa Châu = 8 chương
_1 Thất Thải Châu = 6 chương
_1 Hỏa Tinh Châu = 4 chương
_10k Kim đậu = 10 chương.

✯✯✯ Hệ Thống Tu Luyện ✯✯✯
-Võ Giả
-Võ Sĩ
-Võ Sư
-Võ Tướng
-Võ Soái
-Võ Vương
-Võ Hoàng
-Võ Tôn
-Võ Thánh
-Võ Đế
    Đề Cử 10
    Tuần 112
    Tháng 16085
    loading