JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

508 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ Cổ Đại
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2019
Số Chữ 391,523
Truyện Dịch 100%
Lượt xem: 49,232
Nghe từ đầu
Đề Cử Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
Đã có 49 người đánh giá / Đề Cử
Tên nguyên tác [Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống]

Tiêu Dư An xuyên đến thế giới trong sách, xuyên qua lại biến thành Quân vương thiếu niên đoạn tụ trong truyền thuyết.

Thật là khổ a, ta hận...

Từ đó Tiêu Dư An vì mạng mình mà luôn cố gắng.

Nhưng! các cái tên người qua đường A, B, C, D; Cái ngươi muốn phá nam chính thì thôi đi, có thể đừng đem hắn đưa đến gần ta được không? Tiêu Dư An cảm thấy mình sủng nam chính nhất định không sai, đó là bởi vì hắn ta muốn tắm trong hào quang nam chính! Tiêu Dư An: “ Không được ngược nam chính nữa!!! Các ngươi không sợ chết, nhưng ta muốn sống a!!!”

Đại khái là câu chuyện lúc đầu thụ sủng công, sau này thành công sủng thụ.

Thoải mái! Khôi hài!
    Đề Cử 49
    Tuần 2338
    Tháng 2961
    loading