JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Xuyên Thành Nhuyễn Cơm Nam

Xuyên Thành Nhuyễn Cơm Nam

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Ngôn Tình

Chấm điểm
Đánh giá: 4.4/5 của 15 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Thẩm Tiêu vốn là cái bộ đội đặc chủng, tại một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình bất hạnh hi sinh.

Lại mở to mắt thời điểm, phát hiện mình xuyên việt vào một bộ đô thị luân lý nữ cường kịch trung.

Càng kỳ ba là, hắn xuyên thành nữ chủ chồng trước, một cái ăn uống phiêu kỹ đánh bạc mọi thứ tinh thông, ăn nhuyễn cơm đánh lão bà nhuyễn cơm nam trên người.

Thẩm Tiêu: Thứ ta nói thẳng, như thế nhân tra ta nhìn đều muốn thu thập, không nhọc nữ chủ động thủ