JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xuyên Thành Nhuyễn Cơm Nam

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Thẩm Tiêu vốn là cái bộ đội đặc chủng, tại một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình bất hạnh hi sinh.

Lại mở to mắt thời điểm, phát hiện mình xuyên việt vào một bộ đô thị luân lý nữ cường kịch trung.

Càng kỳ ba là, hắn xuyên thành nữ chủ chồng trước, một cái ăn uống phiêu kỹ đánh bạc mọi thứ tinh thông, ăn nhuyễn cơm đánh lão bà nhuyễn cơm nam trên người.

Thẩm Tiêu: Thứ ta nói thẳng, như thế nhân tra ta nhìn đều muốn thu thập, không nhọc nữ chủ động thủ
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 66
    Tháng 171
    loading