JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Xuyên Qua Thập Niên 60 Chi Tận Thế Nữ Vương

Xuyên Qua Thập Niên 60 Chi Tận Thế Nữ Vương

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Ngôn TìnhDị NăngXuyên Không

Chấm điểm
Đánh giá: 4.9/5 của 10 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Viện Tư là tận thế bên trong một cái cấp chín tinh thần dị năng giả, kết quả là bởi vì làm người cao điệu một chút, để người ở phía trên có kiêng kị, ai, đơn giản một cái từ để hình dung chính là công cao che chủ. Cho nên tại một lần săn giết cao cấp tiến hóa thú thời điểm bị đồng bạn tính toán hương tiêu ngọc vẫn, khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm lại xuyên qua đến một cái thập niên sáu mươi trên thân cô gái nhỏ.

A, tận thế nữ vương tại thập niên sáu mươi cũng nếm đến kinh ngạc tư vị, cái này muốn cái gì đều không có địa phương chính là nàng có lợi hại cũng không có cách a.

Bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm trùng sinh nam. . .

Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nói ngươi đâu! Không phục đúng không, không phục liền đánh, đánh phục mới thôi!