JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xuất Khuê Các Ký

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Trần Oánh lần đầu tiên xuyên không, lấy thất bại chấm dứt.

Lại lần nữa xuyên không sau, nàng phát hiện chính mình không hiểu nhiều ra một đoạn trí nhớ. Tay cầm từ trên trời giáng xuống bàn tay vàng, Trần Oánh tỏ vẻ, ta là đến phá án, trạch đấu liền coi như hết.

Đây là một cái xuyên không nữ vì lý tưởng mà phấn (zuo) đấu (si) chuyện xưa, bài này có CP nga.

Bối cảnh mất quyền lực, có đại lượng không phù hợp lịch sử chỗ, thỉnh để ý giả thận nhập.
Mới nhất
5 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 614
    Tháng 614
    loading