JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vũ Ngự Thánh Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Vũ Ngự Thánh Đế
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử

1 trong Lục Đại Thiên đế Thiên giới ngã xuống sống lại trên người ngốc Thế tử Giang Phong, nguyên bản người người phỉ nhổ ngốc Thế tử, từ đây nhất phi trùng thiên, mở ra một đoạn mới tinh Võ đế thời đại.

    Đề Cử 7
    Tuần 2541
    Tháng 2182
    loading