JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vũ Ngự Thánh Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử

1 trong Lục Đại Thiên đế Thiên giới ngã xuống sống lại trên người ngốc Thế tử Giang Phong, nguyên bản người người phỉ nhổ ngốc Thế tử, từ đây nhất phi trùng thiên, mở ra một đoạn mới tinh Võ đế thời đại.

    Đề Cử 7
    Tuần 2395
    Tháng 11470
    loading