JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võng Du Huyền Huyễn Chi Hợp Thành Đại Sư

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Võng Du Huyền Huyễn Chi Hợp Thành Đại Sư
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Võng Du Huyền Huyễn Chi Hợp Thành Đại Sư 】

Cả thế giới bước chân vào Võng Du Hóa!

Mỗi người đều trở thành người chơi, trong trò chơi thực lực hình chiếu hiện thực bên trong!

Trải qua đê võ, cao võ, rốt cục nghênh đón Huyền Huyễn vị diện.

Nhân vật chính Trương Cửu Ca xuyên việt mà đến, thân mang Duy nhất thiên phú: Siêu thần hợp thành 【 mãn cấp 】.

"Keng! Bắt đầu hợp thành!"

"Hợp thành bắt đầu, phổ thông tảng đá + phổ thông tảng đá!"

"Chúc mừng kí chủ thu được 'Cấp thấp Thổ Linh thạch một viên' ! Hợp thành xác xuất thành công + 1 điểm!"

"Hợp thành xác xuất thành công 100 điểm. Hợp thành bắt đầu, thiết kiếm + thiết kiếm!"

"Chúc mừng kí chủ thu được 'Tru Tiên Kiếm' ! Hợp thành xác xuất thành công + 1 điểm!"

...

Thế giới Võng Du Hóa, đang ở vô số người chơi vì bắt được một bả đê giai pháp khí, mệt cùng cẩu giống nhau chạy nhiệm vụ thời điểm.

Trương Cửu Ca đã dựa vào hợp thành hệ thống, quơ Tru Tiên Kiếm đuổi giết một đầu Đại Hắc Cẩu!


1-Luân Hải Bí Cảnh
1.1-Khổ Hải :
1.2-Mệnh Tuyền :
1.3-Thần Kiều :
1.4-Bỉ Ngạn :
2-Đạo Cung Bí Cảnh : Nhất Trọng Thiên-> Ngũ Trọng Thiên
3-Tứ Cực Bí Cảnh : Tầng 1 -> Tầng 4
4-Hóa Long (Trưởng Lão) : Nhất Biến -> Cửu Biến
5-Tiên Thai Bí Cảnh :
5.1-Tầng 1 (Thái Thượng Trưởng Lão) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên(Nửa Bước Đại Năng)
5.2-Tầng 2 (Đại Năng = Thánh Chủ = Giáo Chủ) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.3-Tầng 3 (Trảm Đạo = Vương Giả) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên(Đại Thành) -> Bán Thánh
5.4-Tầng 4 (Thánh Nhân = Tổ Vương) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.5-Tầng 5 (Thánh Vương) : Bậc 1 - Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.6-Tầng 6 (Đại Thánh) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.7-Tầng 7 (Chuẩn Đế = Chuẩn Hoàng) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.8-Tầng 8 (2 loại chứng đạo ) :
Loại 1 : Hợp nhất với vạn đạo (Đại Đế = Thiên Tôn = Chí Tôn = Cổ Hoàng)
Loại 2 : Ngự trên vạn đạo (Thiên Đế)
6-Hồng Trần Tiên.


Truyện free. txt đến 204c, tác ra gần 400c. nếu nhiều người đọc ta sẽ mua ảnh scan làm tiếp.
Mới nhất
9 tháng trước
    Đề Cử 5
    Tuần 32
    Tháng 2707
    loading