JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võng Du Hỏa Ảnh Chi Thần Cấp Đại Hào

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Bay lư Trung Văn Võng cấp A Ký Kết Tác Phẩm: Võng Du Hỏa Ảnh Chi Thần Cấp Đại Hào . Đương Long Thiên tại. Nhẫn Giả đỉnh phong 》 Võng Du bên trong dùng Thần Cấp Quý Danh ngược một thanh Kaguya về sau, liền Internet Coffee điện giật từ Địa Cầu năm 2016 xuyên việt đến 500 năm sau.

Cái này 500 năm bên trong, Địa Cầu kinh lịch một trận lớn Hạch Đạn, Sinh Hóa Nguy Cơ - Resident Evil, văn minh đứt gãy, đang đứng ở Quái Thú tứ ngược, cùng nhân loại cùng chia Địa Cầu Trạng Thái.

Vừa mới Hồn Xuyên tới Long Thiên, liền nghênh đón Địa Cầu Nhân Loại 'Phát Minh' một cái nhân vật năng lực có thể đồng bộ đến hiện thực trò chơi —— « Naruto »! !
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 15
    Tháng 49
    loading