JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võng Du Chi Cận Chiến Mục Sư

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Ngươi lựa chọn Mục Sư nghề nghiệp,

Ngươi tín ngưỡng Hắc Ám cùng Bạo Lực chi thần.

Ngươi thu được bị động thiên phú —— Thần Bỏ Chi Thể, ngươi đem không cách nào trang bị bất kỳ loại hình vũ khí.

Ngươi thu được bị động thiên phú —— Ma Pháp Ngớ Ngẩn, ngươi đem không cách nào sử dụng bất kỳ loại hình skill.

Ngươi học tập thuật trị liệu, ngươi mỗi lần đòn công kích bình thường có thể trị 3 chút máu.

Ngươi học tập Thánh Thuẫn thuật, ngươi mỗi lần đòn công kích bình thường có thể chồng chất 3 điểm tấm chắn.

Ngươi học tập trừng phạt thuật, ngươi mỗi lần đòn công kích bình thường có thể ngoài ngạch tạo thành 3 điểm thương tổn. . .

Ngươi học tập Thần Thuật. . .

"Cút ngay! sa đọa Hắc Ám Mục Sư! ngươi không xứng học tập ta chủ Chí Cao Thần thuật! Tài Quyết thần quan đây? người đến a! bắt dị đoan rồi!"

PS:Truyện có người nhờ làm , mới đọc 1-2 chương đầu thấy hay nên làm , sau này thì không biết :)
Dự kiến 5c/ngày .
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 214
    Tháng 915
    loading