JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vô Thường Sổ Ghi Chép

80 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Kinh Dị
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 37,695
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 637
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Đề Cử Vô Thường Sổ Ghi Chép
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Hai anh em Dương Vô Thường Và Âm Vô Thường đi giữa ranh giới nhân gian và địa phủ, và những chuyện huyền nghi quanh đó.
Chưa đọc, đại khái vậy.Thôi thì vừa làm vừa đọc.Định chỉ dán trên watt mà mạng bèo nhèo quá, dán bên này. Có ai làm hay chưa thì mình không biết, bản nhân không chịu trách nhiệm.
    Đề Cử 1
    Tuần 237
    Tháng 237
    loading