JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vô Thượng Huyết Mạch

156 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 2,604,440
Lượt xem: 69,439
Nghe từ đầu
Đề Cử Vô Thượng Huyết Mạch
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử

Thương Khung Đại Lục! Huyết mạch chí thượng! Huyết mạch không gian! Huyết mạch vô hạn! Tinh độn huyết mạch, hài cốt huyết mạch, tả luân nhãn huyết mạch, thánh đấu sĩ, Xayda nhân, các loại. . . Còn có cao cấp nhất Bàn Cổ huyết mạch. Tần Dương, bất ngờ dưới trở thành huyết mạch không gian chủ nhân, hắn đều sẽ đạt đến cái dạng gì độ cao đây?

Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 14
    Tuần 327
    Tháng 645
    loading