JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vô Thượng Huyết Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Hiên Viên xưng đế , Bạch Hổ vi tôn! Thiếu gia ăn chơi Dịch Thu , ngẫu nhiên được Bạch Hổ Huyết Tôn truyền thừa , từ đó gà rừng biến Phượng Hoàng , bước trên nghịch thiên chi lộ người cản thì giết người , thần cản giết thần con đường nghịch thiên . P/s Anh em like và vote 10 giúp mình nhé :D
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 8
    Tuần 1554
    Tháng 4546
    loading