JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vô Tận Đan Điền

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 638 người đánh giá / Đề Cử
Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải có bao nhiêu đan điền đều là trời sinh sao có vậy. Nhưng, nếu có pháp quyết tu luyện tăng số đan điền lên thì sao?
Mới nhất
11 tháng trước
    Đề Cử 638
    Tuần 13893
    Tháng 191999
    loading