JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Vô Tận Cường Hóa

Vô Tận Cường Hóa

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Tác giả(s)
Trip
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Đô ThịVõng DuDị GiớiXuyên Không

Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 6 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Thể loai: đô thị, hệ thống, võng du, dị giới
Editor: YY dịch

Vùng đất ở đây có thể được xem như thiên đường cũng bởi vì nơi này chứa đựng được  tất cả mọi vật trên trái đất.Ngoài ra nó còn có những vật mà những ngươi khát vọng dù muốn có cũng không có được duy nhất chỉ có chỗ này cũng có thể cầm tới. Cũng vậy, nơi này là địa ngục, bởi vì mỗi người đều phải ở chỗ này gian khổ giãy giụa, sau đó sống mơ mơ màng màng trong thế giới không phân rõ thật giả.

Tại đây, chính là thế giới vô hạn giết chóc, vô tận vũ trang…