JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vô lương thần y

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử

Tam lưu đại học y khoa tốt nghiệp Đường Duệ Minh, học chính là Tây y, nhưng mà đối với Tây y dốt đặc cán mai. Tại một cái vô tình hắn đã nhận được một bản Trung y bí tịch, từ nay về sau, bất kể là hắc bang đại lão, giới chính trị ngôi sao mới, hay vẫn là tài chính cá sấu lớn, hết thảy nhìn hắn sắc mặt! Không có hắn! Đối mặt Đường Duệ Minh vô lương cùng y thuật, Diêm vương cũng phải cúi đầu!

    Đề Cử 2
    Tuần 473
    Tháng 738
    loading