JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võ Hiệp Số Một Thảm Hoàng Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Người khác xuyên qua thành hoàng đế đều là tay cầm hệ thống, tùy tiện liền có thể triệu hồi ra văn thần võ tướng một đống lớn, mà Lý Hoằng chẳng những không có cách nào triệu hoán, còn muốn đối mặt một đại bang trong lịch sử nổi danh nhân vật.

Lý Hoằng mẫu thân gọi Võ Tắc Thiên, có cái muội muội gọi Thái Bình công chúa, còn có một cái biểu ca Lý Uyên cùng cháu họ Vương Mãng.

Thủ hạ văn thần võ tướng thì càng nhiều, như cái gì Triệu Khuông Dận, Tào Tháo, Tư Mã Ý, Lưu Dụ, Hoắc Quang, Vũ Văn Hóa Cập, Hòa Thân, Vương Thế Sung, Thái Kinh, Tần Cối, Cao Cầu, Giả Tự Đạo, Đổng Trác a.

Biên cảnh cũng là không thế nào an toàn, phía bắc có cái Thiết Mộc Chân, phía đông Gia Luật A Bảo Cơ, phía tây Hung Nô Lưu Uyên, Đông Bắc còn có cái Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả, bất quá cũng may là biên cảnh có Ngô Tam Quế cùng Thạch Kính đường trấn thủ.

Trong cung thái giám có Triệu Cao, Trương Nhượng, Ngụy Trung Hiền, Đồng Quán, còn có một cái trung thực bản phận thái giám gọi là Lý Liên Anh, hắn còn có thủ hạ gọi Tiểu Đức Trương.

Mà. . (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Truyện đã full 800c uần sau up 2 ngày full
    Đề Cử 0
    Tuần 423
    Tháng 289
    loading