JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võ Hiệp Huyền Huyễn Băng Ngọc Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
[ b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Võ hiệp huyền huyễn Băng Ngọc hệ thống ] ta như thành phật, thiên hạ không ma.

Ta như thành ma, phật làm khó dễ gì được ta.

Mệnh ta do ta không do trời, thiên muốn diệt ta ta diệt thiên.

Ta đã từng ngạo thị hùng, cũng huy kiếm chém qua thương khung.

Ta từng say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đã từng chấp chưởng thiên hạ quyền.

Kiếm khí b.faloo 3000 giới, một kiếm hàn quang diệu cửu thiên.

Một người độc hành, xin hỏi thương sinh người nào là địch thủ ?

Đây là vị ngưu nhân trọng sinh Độc Cô Bại Thiên, mang theo Băng Ngọc hệ thống chúa tể vạn giới chuyện xưa. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 287
    Tháng 1667
    loading