JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võ Hiệp Chi Vô Thượng Cường Giả

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
[ b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Võ hiệp vô thượng cường giả ] xuyên việt ỷ thiên thế giới, trực tiếp trở thành phái Nga Mi duy nhất nam tử, vẫn là Thiếu chưởng môn . . .

May mắn, ta có một cái trứng màu hệ thống, đập trứng màu, đến chư thiên vạn giới tất cả công pháp, thần thông, đan dược, bí thuật . . .

Đập vỡ một khỏa trứng màu, lấy được một đóa Hư Vô Thôn Viêm!

Đập vỡ một khỏa trứng màu, lấy được một tôn Vô Thủy Chung!

Đập vỡ một khỏa trứng màu, lấy được một cái quan tài, con mẹ nó, Ngoan Nhân đại đế ?

. . .

Sinh là người, ta là nhân thượng chi nhân!

Như là cường giả, ta là vô thượng cường giả!

Ỷ thiên, chỉ là một cái bắt đầu! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 21
    Tháng 2372
    loading