JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võ Hiệp Chi Vô Hạn Phân Thân

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
Hắc Mộc Nhai bên trên, mấy trăm vị đem Tịch Tà kiếm pháp tu luyện tới đại thành phân thân đem Đông Phương Bất Bại bao bọc vây quanh, kinh khủng kiếm ý thẳng phá Vân Tiêu.

Đứng tại phân thân bên trong, nhìn xem sắp nứt cả tim gan Đông Phương Bất Bại, Vương Sở nghiêm túc nói ra: "Ta lão Vương cái này người là rất giảng đạo lý, vô luận là đơn đấu, vẫn là quần ẩu, chính ngươi chọn một đi!"

Xuyên qua võ hiệp thế giới, thu hoạch được vô hạn chế tạo phân thân năng lực, Vương Sở như vậy bắt đầu chế tạo mình vô hạn phân thân đế quốc.

Bao phủ chư thiên, vô cùng vô tận.

Thống ngự vạn giới, bất tử bất diệt.
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 3
    Tuần 298
    Tháng 825
    loading