JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võ Hiệp Chi Phật Gia Ác Tăng

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
"Mộ Dung Phục, ngươi biết vì cái gì ngươi không phải đối thủ của ta à. Bời vì ngươi đối ta hận còn chưa đủ, ngươi không có làm Phật làm Ma dũng khí!" Thương Ẩn.

"Vô Nhai Tử , ta muốn ngươi bảy mươi năm nội lực. Ngươi không cho ta, vậy ta liền hút khô ngươi! Xem như thù lao, ta có thể giết Đinh Xuân Thu!" Thương Ẩn.

"Vu Hành Vân, ngươi đợi không được công lực khôi phục ngày ấy. Nghe nói phá thân ngươi liền có thể đạt được ngươi một nửa nội lực, ta cũng muốn trường sinh bất lão a!" Thương Ẩn.

"Thương Ẩn, ngươi dựa vào cái gì, ngươi giết ta tổ phụ! Ngươi vì cái gì gạt ta?" Vương Ngữ Yên lắc đầu mặt đầy nước mắt nói ra.

Phật Ma Đạo ba pháp đồng tu, Phật Đạo một nhà, ai nói xuyên việt đến Thiếu Thất Sơn liền muốn làm cả một đời hòa thượng, người nào còn nói ra người nhà liền muốn lòng dạ từ bi! Ba phần tà khí, bảy phần Phật lý, Thiền Tâm cũng có thể Chủng Ma! Ai dám vây công Thiếu Thất Sơn, ta liền muốn giết ngươi cả nhà! .

***** Main vừa chính vừa tà, nhiều gái nên ai thích main làm con trai ngoan, thánh mẫu, nghiêm túc, chung thủy thì cẩn thận nhảy hố

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 1
    Tuần 207
    Tháng 503
    loading