JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vô Hạn Tương Lai

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Vô Hạn Tương Lai
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
Dịch: truongtieutuyet
Biên: Drovenger, DoubleLight

Một mảnh nhỏ của Phong Thần bảng gợi ra hàng nghìn hàng vạn câu chuyện, tin tức về tương lai, chân tướng của vị diện, thay đổi sự thật, cải biến tương lai, còn có thể tiến hóa, tăng cường điểm nhân quả cho bản thân. Khi tín niệm của mỗi người mâu thuẫn cùng va chạm với nhau, cái gì mới là sự thực? Cái gì mới là tương lai bản thân thực sự mong muốn?
Đấu trí, các loại thuộc tính cường hóa đối chiến, không ngừng bảo hộ tín niệm chính mình, quá khứ của mỗi người, hết thảy hết thảy, đều ở tương lai!
- Vô hạn lưu
Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 3
    Tuần 121
    Tháng 182
    loading