JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vô Địch Nộ Khí Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Sau khi xuyên việt, Hà Kiều ngẫu nhiên đạt được Nộ Khí hệ thống. Chỉ bất quá, hệ thống này không khỏi cũng quá tiện đi? Muốn có được điểm nộ khí, chỉ có thể bị người nhục nhã, thậm chí thời điểm không người nào nhục nhã, đành phải từ tát một phát đến đề thăng năng lực. . . Khẩu hiệu của chúng ta là: Càng nhục nhã, càng khoái nhạc, càng ngược đãi, càng cường đại!
Mới nhất
5 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 17
    Tháng 17
    loading