JavaScript is off. Please enable to view full site.

Võ Cực Tông Sư

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
Đương kim thời đại, Võ đạo quật khởi. Một cái bình dân, đạt được thần bí thuộc tính dị năng, bình thường tầm thường nhân sinh như vậy cải biến, hướng về vũ trụ mênh mông, từng bước một tiến lên. "Ta gọi Phương Thành, ta đại khí không muộn thành!"
    Đề Cử 3
    Tuần 200
    Tháng 1674
    loading