JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Trần Ngọc Lâm: "Hệ Thống, cho ta một bộ tuyệt thế Công Pháp đi."
[Được.] - Hệ Thống đáp - [Đầu tiên Kí Chủ làm theo ta, hít thở từ 4-5 lần đều đặn, giơ thẳng hai tay lên theo hướng thái dương, điều hòa thái dương chi lực, kế đó ôm chặt trước ngực, điều hòa nội lực trong cơ thể. Kế đó giơ tay ra song song trước mặt, điều hòa thiên địa linh khí trong cơ thể, cuối cùng hạ tay xuống kết thúc một chu thiên.]

Trần Ngọc Lâm làm theo.

[Phần quan trọng nhất chính là khẩu quyết, ngươi phải chú ý, bất cẩn 1 chút sẽ tẩu hỏa nhập ma.]
Hệ Thống ngưng trọng đáp, kế đó ngưng một chút rồi đọc khẩu quyết:
[Nhớ kĩ từng từ từng chữ một...]

[Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng.
Một hai ba bốn, hít thở hít thở hít thở.
......]

Trần Ngọc Lâm:
- ..............
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 59
    Tháng 110
    loading