JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Vị Diện Phá Hư Thần
Nhận Thông Báo

Vị Diện Phá Hư Thần

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Khoa Huyễn

Chấm điểm
Đánh giá: 4.1/5 của 12 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Võ hiệp, Anime, tiên hiệp, trải qua mỗi cái vị diện. Lấy phá giới châu làm gốc, lấy đại chấp niệm vì là tông, phá nát vạn giới, thích làm gì thì làm.

Vị Diện Phá Hư Thần Chương