JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Vãn Tình (Tình Muộn)

Vãn Tình (Tình Muộn)

Trạng thái
Complete
Tác giả
Tác giả(s)
Khuyết Danh
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Đam MỹCổ Đại

Chấm điểm
Đánh giá: 5/5 của 10 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Thể loại: đam mỹ,Nhất thụ nhất công, ngược luyến
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Tương kiến tranh như bất kiến,

Hữu tình hoàn tự vô tình.

-:- Tây Giang Nguyệt- Giai Nhân -:-

Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp,

Hữu tình rồi cũng vô tình.

Vãn Tình (Tình Muộn) Chương

3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước