JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vãn Tình (Tình Muộn)

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Thể loại: đam mỹ,Nhất thụ nhất công, ngược luyến
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Tương kiến tranh như bất kiến,

Hữu tình hoàn tự vô tình.

-:- Tây Giang Nguyệt- Giai Nhân -:-

Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp,

Hữu tình rồi cũng vô tình.
Mới nhất
6 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 17
    Tháng 17
    loading