JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vạn Thế Vi Vương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Tái sinh thời niên thiếu, trọng hoạt tu hành lộ.

Nếu như thế, đời này vô địch, chư thiên ngàn vực, vạn thế vì vương!

Cảnh giới: Thối Thể cảnh, Luyện Khí cảnh, Ngự Khí cảnh, Túc Hải cảnh, Đằng Không cảnh, Thần Biến cảnh, Nguyên Hồn cảnh, Ngạo Tinh cảnh, Hóa Tiên cảnh...

Tham Thụy Đích Long sách mới, cùng tác Thập Phương Thần Vương, Thần Tiên Kiếp, Đạo Ẩn.
    Đề Cử 0
    Tuần 29
    Tháng 1812
    loading