JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vạn Giới Hành Trình

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Nhân Quả thần thụ mang theo Dương Vân linh hồn trùng sinh cao võ thế giới. Không ngờ vừa trùng sinh liền bị một đám hung ác sơn tặc bắt cóc đặt ở địa lao. May mắn Nhân Quả thần thụ có thể dẫn hắn đi thế giới khác.

Hoàn thành thế giới khác sinh linh chấp niệm, tiêu trừ nhân quả, đạt được nhân quả lực lượng cường hóa tự thân. . .

Chư Thiên Vạn Giới, vô tận truyền thuyết, tay cầm nhân quả Thần khí, thành tựu vô thượng nghiệp vị!

Đãi định thế giới: Thiếu Lâm tự, Phi Hồ Ngoại Truyện, Bích Huyết kiếm, tiếu ngạo giang hồ, Liên Thành quyết, Thiên Long Bát Bộ, Thục Sơn tiên hiệp, viễn cổ Hồng Hoang. . .
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 57
    Tháng 1093
    loading