JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vạn Giới Chi Trấn Áp Chư Thiên

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
( faloo trung võng văn cấp độ A ký hợp đồng tác phẩm: Vạn Giới Chi Trấn Áp Chư Thiên ) xuyên việt Vạn Giới, đạt được năng lượng điểm suy diễn công pháp và huyết mạch!

Cơ sở nội công? Cho ta suy diễn thành Bất Diệt Thành Thánh Huyền Công! Mãng Giao Huyết Mạch, cho ta suy diễn thành Tổ Long Huyết Mạch, còn chưa đủ sao? Bàn Cổ Huyết Mạch đi ra cho ta! ! !

** Tình trạng : đang ra hàng ngìn chương
** sau 50c là file ảnh.
** xuyên qua : Thế giơi đại thanh, quỷ quái thế giới .... ( còn nữa )
** Kelly xuất phẩm vẫn luôn free . Tốc độ up chương tuỳ đánh thưởng
--- cầu chấm điểm !!!! --
Mới nhất
3 giờ trước
    Đề Cử 1
    Tuần 740
    Tháng 1716
    loading