JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Vạn Giới Chi Lão Tổ Thăng Cấp Hệ Thống
Nhận Thông Báo

Vạn Giới Chi Lão Tổ Thăng Cấp Hệ Thống

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Huyền ẢoDị GiớiXuyên Không

Chấm điểm
Đánh giá: 4.3/5 của 15 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Hạ Thần xuyên qua thành một cổ tộc lão tổ, người mang Bất Hủ thân, kích hoạt lão tổ hệ thống, lấy điểm cống hiến hối đoái Chư Thiên vạn vật, từ đây thần thông bí thuật hạ bút thành văn, tiên đan thánh dược dễ như trở bàn tay, Vô Thượng Chí Bảo lấy mãi không hết. Không để ý, hắn đem trong tộc phế vật bồi dưỡng thành tuyệt thế Sát Thần, đem trông cửa đại hoàng cẩu cho ăn thành vô địch thánh thú, đem manh em gái nuôi thành Vô Song nữ đế... Lấy lão tổ tên, hiệu lệnh Vạn Giới, thần ma làm nô, Thiên Tôn vì là tốt, đạp phá Hồng Hoang, ai cùng so tài?