JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vạn Giới Chi Lão Tổ Thăng Cấp Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Hạ Thần xuyên qua thành một cổ tộc lão tổ, người mang Bất Hủ thân, kích hoạt lão tổ hệ thống, lấy điểm cống hiến hối đoái Chư Thiên vạn vật, từ đây thần thông bí thuật hạ bút thành văn, tiên đan thánh dược dễ như trở bàn tay, Vô Thượng Chí Bảo lấy mãi không hết. Không để ý, hắn đem trong tộc phế vật bồi dưỡng thành tuyệt thế Sát Thần, đem trông cửa đại hoàng cẩu cho ăn thành vô địch thánh thú, đem manh em gái nuôi thành Vô Song nữ đế... Lấy lão tổ tên, hiệu lệnh Vạn Giới, thần ma làm nô, Thiên Tôn vì là tốt, đạp phá Hồng Hoang, ai cùng so tài?
Mới nhất
3 tuần trước
    Đề Cử 1
    Tuần 75
    Tháng 1026
    loading