JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tuyệt Võ Thần Hoàng

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Ta như thành Phật, thiên hạ không Ma!

Ta như thành Ma, Phật làm khó dễ được ta!

Tà Thần Mạc Vô Phong, Đế Vực Chí Tôn, chuyển thế trùng sinh, một thế này, ta không làm phổ độ chúng sinh phật, ta muốn làm để Thiên Địa đều vì đó run rẩy. . . Ma!
    Đề Cử 0
    Tuần 96
    Tháng 96
    loading