JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tuyệt Thiên Vũ Đế- 绝天武帝

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử

Gảy ngón tay thiên địa lật, rút kiếm Thần Ma phục!

Tuyệt đại Thần Vương ngàn năm sau tỉnh lại, phát một lời thiên hạ phải sợ hãi, trấn phục cái thế thiên kiêu; đi một bước phong vân biến sắc, đạp diệt trên đời ác địch!

Lấy vô địch chi tư càn quét thiên hạ!

Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 4
    Tuần 554
    Tháng 6225
    loading