JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tuyệt Thế Thần Nữ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Nàng là thần nữ Cửu Trọng Thiên vạn người hâm mộ, huyết mạch cường đại, vạn người kính ngưỡng. Nàng là Ma Đô thành chúng ma e ngại Ma Quân, khát máu thành tính, chúng ma thần phục. Một trận thiên kiếp, nàng một giới thần nữ, vì bảo đảm vạn dân, hồn phi phách tán. Dục hỏa trùng sinh, thần nữ biến phế vật, thành chuột chạy qua đường người người hô đánh. Nói nàng là phế linh căn? Một viên Tẩy Tủy đan liền cải biến vận mệnh của nàng. Song hệ thuộc tính không được sao? Nàng vài phút đo ra toàn thuộc tính. Khi dễ nàng không có ma thú? Xin nhờ, thượng cổ Thú Thần Đô chủ động cầu nàng khế ước có được hay không? Gặp nhau lần nữa, hắn bá đạo đoạt đi nụ hôn đầu của nàng, vì nàng lần nữa cảm mến. Hắn tâm như chỉ thủy, hắn từng bước dây dưa; hắn thân hãm hiểm cảnh, hắn đứng ra."Nương tử, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." "Không đi." "Nương tử, chúng ta sinh đứa bé đi." "Không sinh." "Nương tử, ta đói. . ." "Mình tìm đồ ăn." "Không, ta muốn ăn ngươi." Hắn giả vờ ngây ngốc, quấn quít chặt lấy, ăn tận nàng đậu hũ. Nàng lạnh tâm lạnh tình, lại không biết sớm đã ném đi tâm.
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 90
    Tháng 102
    loading