JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tuyệt Thế Đan Hoàng

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Một đời đan hoàng Mục Phong bị gian nhân làm hại, thần hồn bất ngờ trở lại mười lăm tuổi thời gian. Luyện chế tuyệt thế đan dược, chân đạp thần viện thiên tài! Cái gì vạn cổ yêu nghiệt! Cái gì tông môn Thánh Nữ! Liền làm thuốc đồng cũng không xứng! Ta mất đi, tất tự tay cầm về!
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 18
    Tháng 302
    loading