JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tùy Thân Ta Có Một Khỏa Tinh Cầu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Có không gian, hơn nữa cái không gian này còn có thể tiếp tục mở rộng, hơn nữa nó hình thái cuối cùng đúng là một viên hoàn chỉnh Tinh Cầu, của ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì?

Cao Suất không biết người khác phản ứng là cái gì, phản ứng của hắn là. . .

Này đặc biệt sao là một sâu không thấy đáy hố to hả!

Tại sao là cái hố?

Vì vậy không gian mở rộng mỗi một viên nguyên tố hạt, đều phải hắn tân tân khổ khổ từ trong thế giới hiện thật chuyên chở truyền tống. . .

Cái này. . . Thật tốt khốc!

*******************************************
* Truyện do ๖ۣۜThiên ๖ۣۜLong convert.
* CẦU VOTE ★ ĐẦU TRUYỆN.
*Các bạn có thể đọc truyện khác do mình cv tại: https://truyenaudiocv.com/member/20280
    Đề Cử 0
    Tuần 143
    Tháng 198
    loading