JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tướng Quân Biệt Liêu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Lý Thiên Ninh thân là Cảnh triều trưởng công chúa lại đến chết chưa gả, đơn giản là tại niên thiếu thì trong lòng thiếu niên tướng quân vốn vì nàng mà chết.

Một khi trùng sinh, Lý Thiên Ninh lập tức tiến đến tướng quân phủ.

Gặp Hứa Thừa Phong còn sống, Lý Thiên Ninh còn không kịp cao hứng, liền phát hiện Hứa Thừa Phong biến thành một cái. . . Ngốc tử.

Còn cười hì hì nhìn nàng, kêu một tiếng: "Nương tử!"

Lý Thiên Ninh lên tiếng, tiến lên dắt Hứa Thừa Phong tay, thầm nghĩ: Ngốc ta cũng thích.

Song trọng sinh, nam chủ sẽ khang phục
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 10
    Tháng 10
    loading