JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tử Tiêu Thần Chủ

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Vực sâu tiếp cận, mạt kiếp sắp tới, đạo pháp biến đổi, đại tranh chi thế!

Lấy mệnh nguyên điểm hóa hết thảy, lấy tân hỏa nhóm lửa hi vọng!

Một bản dẫn đường công, cuối cùng thành vô thượng pháp;

Một thanh kiếm gỗ đào, này trời cũng có thể mở;

Ta vì Thần Chủ, đương lập đạo đình, truyền tân hỏa, bình loạn thế, cứu thương sinh!
    Đề Cử 0
    Tuần 121
    Tháng 121
    loading