JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tư Nhân Định Chế Đại Ma Vương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
LƯU Ý TÁC GIẢ VỪA MỚI VIẾT TRUYỆN THÔI ĐỪNG NHẢY HỐ VỘI, ĐỢI KHOẢNG 50 CHƯƠNG TA MỚI BẮT ĐẦU ĐĂNG
Bắt đầu một cái trứng, trọng sinh tại Thâm Uyên ác ma thế giới, thân mang Á Châu tứ đại tà thuật một trong PS hệ thống, cầu đại thần hỗ trợ đem manh manh đát tiểu ác ma, P thành siêu hung Đại Ma Vương!

Tác giả định nghĩa Tags

Hệ thống lưu xấu bụng Ma thú
    Đề Cử 0
    Tuần 288
    Tháng 288
    loading