JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tu La Võ Đế Quyết

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử
Đương thế gian giam cầm bị mở ra, một huy hoàng thịnh thế tiến đến, Thần Ma loạn vũ, đại yêu hoành hành.

Thiếu niên Lâm Bắc, đạp trên núi thây biển máu, lấy vô địch chi tư tung hoành trên trời dưới đất!
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 14
    Tháng 108
    loading