JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tu La Thần Hồn

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Cửu Châu đại lục, cường giả vi tôn, ngã xuống thiên tài Sở Tinh Vũ đúng dịp được Tu La thần cốt, phá thương khung, nghịch càn khôn.

Tu truyền thừa vô thượng, ngưng mạnh nhất Thần Hồn, bách chiến bách thắng, không người dám ngăn cản! ! !

*Cảnh Giới : Thối Vũ, Tôn Vũ, Chiến Vũ, Thiên Vũ, Thánh Vũ...

*Ngày 20 - 50c
Mới nhất
1 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 53
    Tháng 53
    loading