JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tự Động Thành Thần Hệ Thống

Tự Động Thành Thần Hệ Thống

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Huyền ẢoĐồng Nhân

Chấm điểm
Đánh giá: 5/5 của 1 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

【 b.faloo tiếng Trung võng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Tự động thành thần hệ thống 】 xuyên qua dị giới, kích hoạt tự động thành thần hệ thống!
Đối phương thể chất vì 【 hoang cổ thánh thể 】, tự động vì ký chủ tăng lên vì 【 hỗn độn đạo thể 】!
Đối phương huyết mạch vì 【 Võ Đế huyết mạch 】, tự động vì ký chủ tăng lên vì 【 cổ thần huyết mạch 】!
Đối phương cảnh giới vì 【 Khai Nguyên đỉnh 】, tự động vì ký chủ tăng lên vì 【 Khai Nguyên viên mãn 】!
Đối phương mạnh nhất chiến kỹ 【 độc đoán thiên cổ 】, tự động vì ký chủ tăng lên vì 【 một niệm luân hồi 】!
Từ có cái này hệ thống lúc sau, Diệp Hàn mỗi ngày tưởng đều là…… Như thế nào trêu chọc đến càng cường địch nhân, nếu là có cái Võ Đế đại địch, liền càng sảng……
Tu luyện…… Là không có khả năng tu luyện! Có loại, ngươi liền tới đánh ta a!
……( bổn chuyện xưa cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )

Đặt gạch qua tết làm /go