JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Trường Sinh Trong Hàng Tỉ Năm

Trường Sinh Trong Hàng Tỉ Năm

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Huyền Ảo

Chấm điểm
Đánh giá: 4/5 của 9 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Một cái thần bí bóng dáng vượt ngang thời gian trường hà, chứng kiến cái này đến cái khác kinh thiên động địa đại sự, vì cầu muốn biết đáp án, bố cục cái này đến cái khác thời đại...

****Cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

****Main lý trí, dùng não nhiều, không ngựa giống, không yy hậu cung, ai muốn yy hậu cung cẩn thận vào

****Truyện này quốc gia là con muỗi, sợ main bằng bố nên k có chuyện yêu nước rồi mềm lòng

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương