JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trường Sinh Trong Hàng Tỉ Năm

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Một cái thần bí bóng dáng vượt ngang thời gian trường hà, chứng kiến cái này đến cái khác kinh thiên động địa đại sự, vì cầu muốn biết đáp án, bố cục cái này đến cái khác thời đại...

****Cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

****Main lý trí, dùng não nhiều, không ngựa giống, không yy hậu cung, ai muốn yy hậu cung cẩn thận vào

****Truyện này quốc gia là con muỗi, sợ main bằng bố nên k có chuyện yêu nước rồi mềm lòng

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 46
    Tháng 46
    loading