audiobook convert

Trường Sinh Chủng

Trường Sinh Chủng

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Tiên Hiệp
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.9/5 của 10 lượt bình chọn
Giới thiệu

Đây là một cái điên cuồng khắc kim (hack bức), tại dị giới muốn làm gì thì làm chuyện xưa.

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm!

. . .

PS: Lão Nguyệt đã hoành thành 《 Pháp Sư Áo Nghĩa 》 《 Vĩnh Hằng Võ Đạo 》 《 Gien Võ Đạo》《 Huyết Mạch Vô Địch 》《 Kiếm Đạo Sát Đồ》đều là tinh phẩm, đại gia hứng thú có khả năng đi xem một cái. Lão Nguyệt xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm!

Trường Sinh Chủng Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert