JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trường Sinh Chủng

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Đây là một cái điên cuồng khắc kim (hack bức), tại dị giới muốn làm gì thì làm chuyện xưa.

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm!

. . .

PS: Lão Nguyệt đã hoành thành 《 Pháp Sư Áo Nghĩa 》 《 Vĩnh Hằng Võ Đạo 》 《 Gien Võ Đạo》《 Huyết Mạch Vô Địch 》《 Kiếm Đạo Sát Đồ》đều là tinh phẩm, đại gia hứng thú có khả năng đi xem một cái. Lão Nguyệt xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm!
    Đề Cử 0
    Tuần 112
    Tháng 3238
    loading