JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Trường Sinh Chủng

Trường Sinh Chủng

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Tiên Hiệp

Chấm điểm
Đánh giá: 4.7/5 của 13 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Đây là một cái điên cuồng khắc kim (hack bức), tại dị giới muốn làm gì thì làm chuyện xưa.

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm!

. . .

PS: Lão Nguyệt đã hoành thành 《 Pháp Sư Áo Nghĩa 》 《 Vĩnh Hằng Võ Đạo 》 《 Gien Võ Đạo》《 Huyết Mạch Vô Địch 》《 Kiếm Đạo Sát Đồ》đều là tinh phẩm, đại gia hứng thú có khả năng đi xem một cái. Lão Nguyệt xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm!