JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trước Giờ Đăng Nhập Hồng Hoang Thời Đại

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng hoang thời đại: Trước giờ đăng nhập 】

Trọng sinh trở về, nhân loại nghênh đón hồng hoang thời đại.

Dựa theo kiếp trước quỹ tích, vốn sanh ra ở Nữ Oa tạo nhân lúc Vạn Ly, lại trước giờ đăng nhập đến rồi Bàn Cổ lúc khai thiên kỳ.

Hóa thân Ba Ngàn Ma Thần trong Thời Gian Đạo Nhân, dung hợp Bàn Cổ Chi Tâm, được khai thiên công đức.

Tất cả tạo hóa, đều bị Vạn Ly trước giờ thu hoạch.

"Keng! Toàn bộ server thông cáo: Chúc mừng người chơi Thời Gian Đạo Nhân, cái thứ nhất ký kết Thiên Hôn, thưởng cho công đức 999999. "

"Keng! Toàn bộ server thông cáo: Chúc mừng người chơi Thời Gian Đạo Nhân, hiệp trợ Nữ Oa tạo nhân có công, thưởng cho công đức 999999. "

. . .

Làm 【 Hồng Hoang 】 mở ra, các người chơi đăng nhập du hí lúc, đối mặt gần ngay trước mắt Nữ Oa cung xưng "Thánh mẫu" lúc, chợt lại xoay người nhìn về phía một bên Thời Gian Đạo Nhân, cung xưng: "Thánh Phụ!"

TRUYỆN FREE. TXT CÓ 430C. TÁC RA HƠN 600C. NẾU NHIỀU NGƯỜI ĐỌC MUA ẢNH SCAN TIẾP.

CẦU BUFF ĐẬU LẤY KINH PHÍ MUA ẢNH SCAN KHI HẾT TXT.
LINK NẠP ĐẬU BẰNG THẺ CÀO.
https://truyenaudiocv.com/account/nap_vang/
Mới nhất
2 tháng trước
loading