JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trọng Sinh Võng Du Chi Khí Công Đại Tông Sư

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề cử
Nam Minh độc hành một đời, đoạt BOSS, bạo trang bị, khoái ý ân cừu. Đáng tiếc bị người bán đứng, chết oan uổng. Không ngờ sau khi chết trọng sinh, lại nhìn hắn lợi dụng trọng sinh ưu thế, thế nào phiên vân phúc vũ, sửa chữa những thứ kia không nên xuất hiện sai lầm.
loading