JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trọng Sinh Tối Cường Yêu Thú

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 17 người đánh giá / Đề Cử
Cổ có Hắc Mãng, trăm năm sau hóa Đằng Xà, ngàn năm sau biến Giao, vạn năm sau hóa Long, có thể Ngao Du Cửu Thiên Thập Địa, Thống Lĩnh Lục Hợp Bát Hoang .

Ba ngàn năm trước, Nhân Tộc Tiên Tôn Lâm Hạo chém yêu vô số, lại gặp nghịch đồ ám toán, bị Nhân Tộc vây công chí tử .

Ba ngàn năm về sau, Lâm Hạo trọng sinh tại một đầu Hắc Mãng trên người, lấy yêu chứng đạo, mở ra một đoạn nghịch thiên hóa Long con đường .

Đào là đào cái hố... /cdeu
Mới nhất
8 tháng trước
    Đề Cử 17
    Tuần 508
    Tháng 7982
    loading