JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trùng Sinh Tiên Tôn Là Bạn Gái

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Hạ Dịch phát hiện, nhà hàng xóm nữ nhi Sở Nhân có điểm lạ, ban đêm ra vào tiệm thuốc Đông y, sáng sớm công viên đánh trường quyền.

Trải qua theo dõi điều tra, hắn xác định một sự kiện:

Sở Nhân sợ là tại tu tiên!

Ngay tại hắn nghĩ đến, muốn sử dụng cái gì tư thế ôm lấy bắp đùi thời điểm, Sở Nhân đem hắn Kabe-don tại góc tường:

"Kiếp trước ta tu vi quá thấp, bất lực, đương thời ta Tiên Tôn trở về, nhất định bảo đảm ngươi vui cười không lo!"

"? ? ?"

Tác giả đã có 2 quyển hoàn thành [Mãn Cấp Tài Khoản Tại Dị Giới]------ [Bạn Gái Đều Nghĩ Đâm Chết Ta].
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 14
    Tháng 441
    loading