JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Trọng Sinh Đế Quốc Đại Việt

Trọng Sinh Đế Quốc Đại Việt

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Lịch Sử

Chấm điểm
Đánh giá: 4.1/5 của 9 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

phi lò truyện net cấp độ A ký kết tác phẩm : Sau một thời kỳ hưng thịnh, đế quốc Đại Việt cũng đến lúc suy tàn. Phía Bắc Đại Thanh dòm ngó chuẩn bị xua quân tiến xuống, phía Nam Đại Xiêm La phát động tấn công tổng lực trên bộ và trên biển, phía Tây các bộ tộc Lào bắt đầu rục rịch, phía đông thuộc địa Úc Châu phản loạn, trong nước Đại Việt khởi nghĩa bốn phía nổi lên, Đại Việt nguy tại sớm tối. Thời thế tạo anh hùng, chúng ta cùng xem hành trình của nhân vật chính. ( bản câu chuyện và nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước.)

*************************
PS 1 : Quảng cáo chỉ là quảng cáo, ai tin quảng cáo mà nhảy hố không chịu trách nhiệm
PS 2 : Đây là site truyện Convert truyenaudiocv.com
PS 3 : Đây là truyện đồng nhân, tức dựa trên một bộ truyện gốc, nên ai đọc rồi thì vui lòng đừng tiết lộ nội dung nhá.